MOBBING I DYSKRYMINACJA

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI CZYLI BEZ MOBBINGU I BEZ DYSKRYMINACJI W TWOJEJ FIRMIE

Firma bez mobbingu i bez dyskryminacji to podstawa do budowania dobrych relacji.

To podstawa skutecznej komunikacji, tworzenia środowiska wspierającego kreatywność i innowacyjność. To miejsce, z którym utożsamiają się pracownicy i które lubią klienci.

Czym jest mobbing?

Przykłady mobbingu

Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji?

Kodeks Pracy, a także inne przepisy prawa nakładają na pracodawcę m.in. obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Pracodawcom nie opłaca się zezwalać lub przymykać oko na naruszanie godności i innych praw pracowników. Na szczęście nie tylko konsekwencje prawne, ale także te związane z atmosferą w pracy, efektywnością działań, wizerunkiem Firmy jako kontrahenta i pracodawcy skłaniają nowoczesne i świadome firmy do podejmowania skutecznych działań zaradczych.

 


 

WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W PRACY

 Szkolenia i warsztaty to jedne ze skuteczniejszych narzędzi podnoszenia świadomości i umiejętności władz Firmy i jej pracowników. Pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

 

 

Back to Top