Stworzenie Procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej to jedno ze skuteczniejszych narzędzi, pozwalających na przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, a także na szybkie, dyskretne i adekwatne reagowanie w razie wystąpienia przejawów mobbingu albo dyskryminacji. Aby tak reagować członkowie komisji potrzebują być dobrze przygotowani do pełnionej przez siebie roli, mieć umocowanie ze strony władz Firmy, a także dysponować dobrze przygotowaną i dopasowaną do specyfiki Firmy Procedurą Antymobbingową i Antydyskryminacyjną.

PROGRAM SZKOLENIA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA W TWOJEJ FIRMIE

 1. Mobbing i dyskryminacja – Aspekty prawne (w tym molestowanie i molestowanie seksualne) wg Kodeksu Pracy
  – definicje, granice, rozróżnienie
  – odpowiedzialność prawna
  – działania zgodne z prawem
 2. Mobbing i dyskryminacja – Metody i narzędzia
 3. Tryb powoływania i działania komisji antymobbingowej
 4. Rola członków Komisji w Firmie
 5. Budowanie i modyfikowanie Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
  – kompetencje osób budujących Procedurę
  – pytania, na które powinny odpowiedzieć sobie osoby budujące Procedurę
  – najważniejsze części i regulacje ujęte w Procedurze
  – elementy opcjonalne Procedury
  – dylematy związane z budowaniem procedury na przykładach
  – wypracowanie rozwiązań w oparciu o rzeczywiste przykłady (case study)
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA TWOJEJ FIRMY

 • dla właścicieli firm
 • dla menadżerów i pracowników Działów HR i Działów Kadr
 • dla członków Komisji Antymobbingowych i Antydyskryminacyjnych
 • badanie potrzeb szkoleniowych Firmy, w tym ankieta dla uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
 • ankieta ewaluacyjna po przeprowadzeniu szkolenia
 • raport poszkoleniowy
 • umowa szkoleniowa, a w niej klauzula poufności
 • rekomendowana liczba uczestników – wszystkie osoby w Firmie związane z budowaniem lub modyfikowaniem Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

w razie potrzeby telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu także w temacie wdrażania Procedury lub jej zmian

 • praktyczna wiedza dopasowana do specyfiki Twojej Firmy i potrzeb Komisji
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Twojej Firmie
 • wypracowanie skutecznych rozwiązań dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb Twojej Firmy
 • zbudowanie nowej lub wypracowanie potrzebnych modyfikacji aktualnej Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 • koszt szkolenia niezależny od ilości uczestników
 • jeżeli pracownik Twojej Firmy wziął udział w szkoleniu otwartym rozliczenie kosztu jego uczestnictwa (jednego pracownika) w cenie szkolenia dla Twojej Firmy
 • rabat na kolejne szkolenia dla Firmy
 • Standardowy czas szkolenia: 7 godzin
 • Koszt szkolenia: 3.800,00 zł. lub 7.600,00 netto.

SZKOLENIE OTWARTE

 • dla właścicieli firm
 • dla menadżerów i pracowników Działów HR i Działów Kadr
 • dla członków Komisji Antymobbingowych i Antydyskryminacyjnych
 • dopasowana grupa: 10 – 20 uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wygodna sala szkoleniowa w dobrej lokalizacji
 • pyszny obiad
 • w razie potrzeby uczestnika telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu, także w temacie wdrażania Procedury lub jej zmian
 • praktyczna wiedza dopasowana do potrzeb biznesu (zaawansowana)
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • wypracowanie skutecznych rozwiązań dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb Twojej Firmy
 • przygotowanie pomysłów i szablonów nowej lub wypracowanie potrzebnych modyfikacji aktualnej Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami reprezentujących różne firmy i różne branże
 • możliwość przetestowania metod pracy trenerki przed zaproszeniem jej do Firmy na szkolenie zamknięte (rabat na szkolenie zamknięte w wysokości ceny uczestnictwa jednego uczestnika na szkoleniu otwartym)
 • 850 zł. netto
 • 750 zł. netto z kuponem rabatowym (zapytaj)

Pobierz programPobierz program szkolenia w pliku *.pdf

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIESKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Back to Top