Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
w Twojej Firmie

Szkolenia i warsztaty to jedne ze skuteczniejszych narzędzi podnoszenia świadomości i umiejętności władz Firmy i jej pracowników, pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

SZKOLENIE OTWARTE

DLA KOGO?

 • dla właścicieli firm
 • dla członków Komisji Antymobbingowych i Antydyskryminacyjnych
 • dla menadżerów oraz pracowników Działów HR i Działów Kadr
 • dla osób, które są zainteresowane tematem przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

NASZE STANDARDY SZKOLENIOWE

 • dopasowana grupa: 10 – 20 uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wygodna sala szkoleniowa w dobrej lokalizacji
 • pyszny obiad
 • w razie potrzeby uczestnika telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu

KORZYŚCI

 • praktyczna wiedza dopasowana do potrzeb biznesu
 • umiejętność rozpoznawania zachowań o znamionach mobbingu i dyskryminacji
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Firmie
 • inspiracje dla dalszych działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w Firmie
 • wymiana doświadczeń między przedstawicielami różnych firm i różnych branż
 • możliwość przetestowania metod pracy trenerki przed zaproszeniem jej do Firmy na szkolenie zamknięte (rabat na szkolenie zamknięte w wysokości ceny uczestnictwa jednego uczestnika na szkoleniu otwartym)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA TWOJEJ FIRMY

DLA KOGO?

 • dla właścicieli firm i zarządu Firmy
 • dla kadry menadżerskiej
 • dla członków komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • dla wszystkie pracowników firmy lub pracowników wybranych działów

NASZE STANDARDY SZKOLENIOWE

 • badanie potrzeb szkoleniowych Firmy, w tym ankieta dla uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
 • ankieta ewaluacyjna po przeprowadzeniu szkolenia
 • raport poszkoleniowy
 • umowa szkoleniowa, a w niej klauzula poufności
 • rekomendowana liczba uczestników od 3 do 20 (największa efektywność między 8 – 16)
 • szkolenie o walorze edukacyjno – uświadamiającym – udział w szkoleniu uczestników niezależnie od stanowiska w hierarchii Firmy
 • szkolenie dodatkowo prowadzone w celu wypracowania skutecznych rozwiązań zaradczych – udział uczestników, którzy czują się ze sobą swobodnie i swobodnie się ze sobą komunikują (najlepiej nie pozostający w relacji przełożony – podwładny)
 • w razie potrzeby telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu

KORZYŚCI

 • praktyczna wiedza dopasowana do specyfiki Twojej Firmy
 • umiejętność rozpoznawania zachowań o znamionach mobbingu i dyskryminacji
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Firmie
 • inspiracje dla dalszych działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w Twojej Firmie
 • koszt szkolenia niezależny od ilości uczestników
 • jeżeli pracownik Twojej Firmy wziął udział w szkoleniu otwartym rozliczenie kosztu jego uczestnictwa (jednego pracownika) w cenie szkolenia dla Twojej Firmy
 • rabat na kolejne szkolenia dla Firmy

CZAS TRWANIA

 • Standardowy czas szkolenia: 7 godzin.

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W TWOJEJ FIRMIE

 1. Mobbing i dyskryminacja – Aspekty prawne (w tym molestowanie i molestowanie seksualne) wg Kodeksu Pracy
  – definicje, granice, rozróżnienie
  – odpowiedzialność prawna
  – działania zgodne z prawem
 2. Przeciwdziałanie mobbingowi i przeciwdziałanie dyskryminacji
  – szkolenia
  – testy / ankiety
  – komisja antymobbingowa
  – procedura antymobbingowa
  – przyjazna i konstruktywna komunikacja w firmie
  – budowanie kultury organizacyjnej w firmie
 3. Mobbing i dyskryminacja – Aspekty psychologiczne
  – osoba mobbera
  – osoba poszkodowana
 4. Mobbing i dyskryminacja – Przykłady, omówienie
 5. Wypracowanie rozwiązań w oparciu o rzeczywiste przypadki (case study) – skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników
Pobierz programPobierz program szkolenia w pliku *.pdf

Najbliższe szkolenie: Poznań 23.11.2018

tel. 603 229 620

CENY SZKOLEŃ

SZKOLENIE OTWARTE

850 PLN osoba

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

3800 PLN dowolna ilość osób

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

1100 PLN osoba

Back to Top