SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W TWOJEJ FIRMIE

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W TWOJEJ FIRMIE

 1. Aktywna diagnoza kompetencji komunikacyjnych uczestników tzw. Kompetencyjny pakiet startowy uczestników
 2. Wartości i przekonania
  – określenie naczelnych wartości i przekonań uczestników
  – wpływ wartości i przekonań na komunikację i rozwiązywanie konfliktów
 3. Główne narzędzia skutecznej komunikacji
  – praktyczne wykorzystanie głównych narzędzi komunikacyjnych
  – ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów i sytuacji z doświadczenia uczestników
 4. Bariery skutecznej komunikacji (przykłady zgłaszane przez uczestników)
  – przedstawienie głównych najczęściej występujących barier komunikacyjnych
  – omówienie barier zgłaszanych przez uczestników
  – wypracowanie skutecznych sposobów komunikacji
 5. Sposoby rozwiązywania konfliktów
  – omówienie skutecznych i nieskutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów
  – wypracowanie skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów
  – praca z case study
 6. Podsumowanie warsztatów

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA TWOJEJ FIRMY

 • dla właścicieli firm i zarządu Firmy
 • dla kadry menadżerskiej
 • dla wszystkich pracowników firmy lub pracowników wybranych działów
 • badanie potrzeb szkoleniowych Firmy, w tym ankieta dla uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
 • ankieta ewaluacyjna po przeprowadzeniu szkolenia
 • raport poszkoleniowy
 • umowa szkoleniowa, a w niej klauzula poufności
 • rekomendowana liczba uczestników od 3 do 20 (największa efektywność między 8 – 16)
 • w celu wypracowania skutecznych rozwiązań zaradczych – rekomendowany udział uczestników, którzy czują się ze sobą swobodnie i swobodnie się ze sobą komunikują (najlepiej nie pozostających w relacji przełożony – podwładny)
 • w razie potrzeby telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu
 • praktyczna wiedza dopasowana do specyfiki Twojej Firmy
 • nabycie i rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników
 • inspiracje do poprawy lub udoskonalenia komunikacji w Firmie
 • wypracowanie propozycji skutecznego rozwiązania aktualnych konfliktów
 • koszt szkolenia niezależny od ilości uczestników
 • jeżeli pracownik Twojej Firmy wziął udział w szkoleniu otwartym rozliczenie kosztu jego uczestnictwa (jednego pracownika) w cenie szkolenia dla Twojej Firmy
 • rabat na kolejne szkolenia dla Firmy
 • Standardowy czas szkolenia: 7 lub 14 godzin (jeden lub dwa dni szkoleniowe)
 • Koszt szkolenia: Ustalany indywidualnie.

SZKOLENIE OTWARTE

 • dla właścicieli firm
 • dla menadżerów i pracowników Działów HR i Działów kadr
 • dla wybranych pracowników firm
 • dla wszystkich zainteresowanych osób
 • dopasowana grupa: 10 – 20 uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wygodna sala szkoleniowa w dobrej lokalizacji
 • pyszny obiad
 • w razie potrzeby uczestnika telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu
 • praktyczna wiedza dopasowana do potrzeb biznesu
 • nabycie i rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników
 • inspiracje do poprawy lub udoskonalenia komunikacji w Firmie
 • wypracowanie propozycji skutecznego rozwiązania aktualnych konfliktów (case study)
 • wymiana doświadczeń między przedstawicielami różnych firm i różnych branż
 • możliwość przetestowania metod pracy trenerki przed zaproszeniem jej do Firmy na szkolenie zamknięte (rabat na szkolenie zamknięte w wysokości ceny uczestnictwa jednego uczestnika na szkoleniu otwartym)
 • 750 zł. netto
 • 650 zł. netto z kuponem rabatowym (zapytaj)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIESKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Back to Top