Powołanie Komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej to jedno ze skuteczniejszych narzędzi pozwalających na przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, a także na szybkie, dyskretne i adekwatne reagowanie w razie wystąpienia przejawów mobbingu albo dyskryminacji. Aby tak reagować członkowie komisji potrzebują być dobrze przygotowani do pełnionej przez siebie roli, mieć umocowanie ze strony władz Firmy, a także dysponować dobrze przygotowaną i dopasowaną do specyfiki Firmy Procedurą Antymobbingową i Antydyskryminacyjną.

PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ
I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

 1. Mobbing i dyskryminacja – Aspekty prawne (w tym molestowanie i molestowanie seksualne) wg Kodeksu Pracy
  – definicje, granice, rozróżnienie
  – odpowiedzialność prawna
  – działania zgodne z prawem
 2. Mobbing i dyskryminacja – Metody i narzędzia
 3. Rola członków Komisji w Firmie
 4. Budowanie i modyfikowanie Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 5. Działania członków Komisji na różnych etapach mobbingu i dyskryminacji
  – profilaktyka
  – system „wczesnego ostrzegania antymobbingowego i antydyskryminacyjnego”
  – przyjmowanie zgłoszeń
  – prowadzenie czynności wyjaśniających
  – sposoby organizowania posiedzeń komisji antymobbingowej
  – formy pomocy osobom poszkodowanym w wyniku mobbingu i dyskryminacji
  – działania naprawcze i dyscyplinujące
 6. Pożądane kompetencje członków komisji antymobbingowej (metody rozwoju kompetencji)
 7. Dylematy działalności komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych na przykładach
 8. Wypracowanie rozwiązań w oparciu o rzeczywiste przykłady (case study)
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA TWOJEJ FIRMY

 • dla członków komisji Antymobbingowych i Antydyskryminacyjnych
 • dla menadżerów Działu HR i Działu Kadr stojących przed decyzją powołania Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 • badanie potrzeb szkoleniowych Firmy, w tym ankieta dla uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
 • ankieta ewaluacyjna po przeprowadzeniu szkolenia
 • raport poszkoleniowy
 • umowa szkoleniowa, a w niej klauzula poufności
 • rekomendowana liczba uczestników – wszyscy członkowie Komisji
 • w razie potrzeby telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu
 • praktyczna wiedza dopasowana do specyfiki Twojej Firmy i potrzeb Komisji
 • umiejętność rozpoznawania zachowań o znamionach mobbingu i dyskryminacji (zaawansowana)
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Twojej Firmie
 • inspiracje dla dalszych działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w Twojej Firmie
 • wypracowanie skutecznych rozwiązań dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb Twojej Firmy
 • w razie potrzeby wypracowanie potrzebnych modyfikacji Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 • koszt szkolenia niezależny od ilości uczestników
 • jeżeli pracownik Twojej Firmy wziął udział w szkoleniu otwartym rozliczenie kosztu jego uczestnictwa (jednego pracownika) w cenie szkolenia dla Twojej Firmy
 • rabat na kolejne szkolenia dla Firmy
 • Standardowy czas szkolenia: 7 godzin
 • Koszt szkolenia: 3.800,00 zł

SZKOLENIE OTWARTE

 • dla członków komisji Antymobbingowych i Antydyskryminacyjnych
 • dopasowana grupa: 10 – 20 uczestników
 • materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wygodna sala szkoleniowa w dobrej lokalizacji
 • pyszny obiad
 • w razie potrzeby uczestnika telefoniczny lub mailowy kontakt po szkoleniu
 • praktyczna wiedza dopasowana do potrzeb biznesu (zaawansowana)
 • umiejętność rozpoznawania zachowań o znamionach mobbingu i dyskryminacji (zaawansowana)
 • świadomość znaczenia profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • wypracowanie skutecznych rozwiązań dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb uczestników
 • w razie potrzeby zgłaszanej przez uczestników wypracowanie potrzebnych modyfikacji Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej
 • wymiana doświadczeń między członkami Komisji reprezentujących różne firmy i różne branże
 • możliwość przetestowania metod pracy trenerki przed zaproszeniem jej do Firmy na szkolenie zamknięte (rabat na szkolenie zamknięte w wysokości ceny uczestnictwa jednego uczestnika na szkoleniu otwartym)
 • 750 zł. netto
 • 650 zł. netto z kuponem rabatowym (zapytaj)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIESKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Back to Top