ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wybierz szkolenie

Terminy
Zgłaszający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osoby kontaktowej oraz zgłaszanych uczestników szkolenia oraz, że powierza te dane firmie Kompetitum Małgorzata Sypniewska z siedzibą w Luboniu, do przetworzenia w zakresie w jakim podał je na karcie uczestnictwa, w celu prawidłowej organizacji szkolenia oraz wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) — powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Niniejszym firma Kompetitum Małgorzata Sypniewska z siedzibą w Luboniu zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie tak długo i w takim zakresie oraz w taki sposób, jaki jest konieczny do realizacji umowy. Zapewnia, że wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe zostały do tego upoważnione oraz sa zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
Firma Kompetitum Małgorzata Sypniewska podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Kompetitum Małgorzata Sypniewska dostępne na stronie polityki prywatności lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, otrzymacie Państwo e-mailem Fakturę do dokonania przelewu. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i numer faktury.

Back to Top