Nierozwiązane konflikty i problemy komunikacyjne źle wpływają na morale Twoich pracowników? Przekonaj się, że każdy konflikt ma w sobie twórczą energię, która może wzmocnić i zintegrować Twój zespół. Poznaj oparte na najnowszej wiedzy psychologicznej zasady komunikacji, dzięki którym praca w Twojej firmie zyska nową jakość.

Podczas szkolenia przeprowadzimy aktywną diagnozę kompetencji komunikacyjnych uczestników, odkryjemy ich wartości i przekonania, określimy bariery związane ze skuteczną wymianą informacji, a następnie wspólnie wypracujemy pożądane sposoby komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, kadry kierowniczej i pracowników firm różnej wielkości i ze wszystkich branż. Koszt niezależny jest od liczby uczestników. Na początku dokładnie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy program warsztatu do wymagań zespołu.